Monday , August 13 2018
Home / Tag Archives: Visual Studio 2015

Tag Archives: Visual Studio 2015

Hướng dẫn tạo Windows Form bằng VB.NET trong Visual Studio 2015

Video hướng dẫn các bạn tạo 1 ứng dụng hay project trong Visual Studio 2015 bằng ngôn ngữ VB.NET hay Visual Basic. Viết xử lý cho nút nhấn button để thể hiện lên màn hình một thông báo, và gán 1 nhãn tên. Và một nút nhấn thoát ứng dụng. …

Read More »