Saturday , August 11 2018
Home / Tag Archives: Reading English

Tag Archives: Reading English

Học từ vựng tiếng Anh trong “Ghost Towns”

Learning English Daily – English Lessons – Learn English Vocabulary Why do you think ghost towns exist? Why do people abandon towns? Are there any ghost towns in your country? Where are they? Why are they ghost towns? Have you ever been to a ghost town or abandoned building? Where …

Read More »

3 lời khuyên cho việc bắt đầu đọc sách bằng tiếng Anh

đọc sách bằng tiếng Anh

3 lời khuyên cho việc bắt đầu đọc sách bằng tiếng Anh Bạn luôn nghĩ rằng việc đọc sách bằng tiếng Anh nghe thật xa xôi khi mà vốn từ của mình hạn chế, ngữ pháp mình không giỏi hay ti tỉ vấn đề khác? Thực tế, không phải những người …

Read More »