Tuesday , May 21 2019
Home / Tag Archives: Magic

Tag Archives: Magic

Thế giới Harry Potter: Khả năng pháp thuật thiên bẩm trong giới phù thủy

Thế giới Harry Potter: Khả năng pháp thuật thiên bẩm trong giới phù thủy

Thế giới Harry Potter: Khả năng pháp thuật thiên bẩm trong giới phù thủy Thông thường, những đứa trẻ có dòng giống phù thủy sẽ phát lộ năng lực từ nhỏ một cách tự nhiên. Chúng thậm chí có thể sử dụng các bùa phép mà không cần tới đũa. …

Read More »