Tuesday , January 15 2019
Home / Tag Archives: Improve English writing skill

Tag Archives: Improve English writing skill

9 quy tắc vàng khi viết essay tiếng Anh

9 quy tắc vàng khi viết essay tiếng Anh

9 quy tắc vàng khi viết essay tiếng Anh Essay (tiểu luận) là một trong những định dạng đề thi viết bắt buộc tại các kỳ thi tiếng Anh trong nước và quốc tế. Để viết tốt được tiểu luận ngoài việc có vốn hiểu biết nhất định, luyện tập …

Read More »

5 bước giúp bạn tràn đầy cảm hứng rèn luyện kỹ năng viết Tiếng Anh

Kỹ năng viết tiếng Anh

5 bước giúp bạn tràn đầy cảm hứng rèn luyện kỹ năng viết Tiếng Anh Kỹ năng viết Tiếng Anh được đánh giá là kỹ năng khó nhất song lại vô cùng cần thiết trong nhiều công việc. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến kỹ năng viết tiếng …

Read More »