Tuesday , June 18 2019
Home / Tag Archives: Conjunctions

Tag Archives: Conjunctions

Cách dùng After, Afterwards và Then

After, Afterward và Then

Cách dùng After, Afterwards và Then After, Afterwards và Then đều dùng để liên kết hai vế, hai mệnh đề hay hai câu biểu thị sự tiếp nối của thời gian – hành động. Tuy vậy, chúng lại có những sự khác biệt về chức năng, ý nghĩa. Hiểu rõ từng …

Read More »