Sunday , August 9 2020

Bản thử nghiệm Windows 10 trên Microsoft

Bản thử nghiệm Windows 10 trên Microsoft

Bạn muốn thử dùng Windows 10 mà không cần phải nâng cấp hoặc tạo máy ảo để chạy nó? Điều đó có thể, vì Microsoft đã đưa ra một bản giả lập trực tuyến để cho người dùng trải nghiệm Windows 10 là như thế nào. Các bạn có thể dụng hết những tính năng mà Windows 10 có qua bản giả lập này. Đặc biệt, bạn có thể trải nghiệm Windows 10 qua PC, Tablet và phone. Để so sánh sự khác biệt thế nào giữa các thiết bị.

Bản giả lập này có cái kém là nó chỉ là những đoạn video, và chất lượng hình ảnh hơi kém. Mong thời gian tới Microsoft sẽ nâng cấp nó tốt hơn.

Và bây giờ các bạn có thể tìm hiểu xem Windows 10 là như thế nào? Những tính năng gì mới có trong Windows 10?

-> Windows 10 Demo

 

About huydam

Check Also

Amazon Echo

Two years after appearing in homes in the US. Unlike other voice-controlled personal ‘assistants’, however, …

Leave a Reply