Wednesday , November 14 2018
Home / Learning English / Các nhóm từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn về chức năng ngữ pháp
nhóm từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn

Các nhóm từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn về chức năng ngữ pháp

Các nhóm từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn về chức năng ngữ pháp

Học ngoại ngữ luôn luôn là một thách thức, đặc biệt là khi ta chưa có kiến thức chắc chắn về hệ thống từ ngữ – ngữ pháp. Thí dụ như trong tiếng Anh có nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa hay na ná về cách đọc, cách viết gây bối rối cho người học. Không có gì khó hiểu khi một số cặp hoặc nhóm từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn về chức năng ngữ pháp như sau:
1. I, me & myself.
Làm sao để đặt được đúng chỗ I, me và myself khi cả ba đều mang nghĩa là tôi?
I : đại từ nhân xưng thường dùng làm chủ ngữ, dùng đề cập đến bản thân như chủ thể gây ra một hành động.
Me: đại từ tân ngữ, thường đứng sau động từ như là đối tượng tiếp nhận hành động.
Myself : chỉ sử dụng khi bạn thực hiện một hành động gì đó lên chính bản thân, không hề có sự can dự từ người khác.
2. Your & You’re
Hai từ này giống nhau về cách đọc nhưng khác hẳn về ngữ pháp và ý nghĩa.
Your: Đại từ sở hữu nghĩa là của bạn, sau nó là một danh từ cụ thể.
You’re: viết tắt từ You + are mang chức năng của một kết cấu S + V
3. They’re, there & their
Do chính tả và phát âm có nhiều sự tương đồng nên đôi khi phải thật sự lưu ý:
Their : tương tự như your là đại từ sở hữu nghĩa là của họ.
They’re: viết tắt từ They + are.
There: từ chỉ vị trí (ở đó).
4. Whom , Who & Whose
Cách dễ nhất để sử dụng đúng 3 đại từ quan hệ này là dựa vào đại từ được dùng trong câu đó.
Who (ai): dùng thay thế cho chủ ngữ trong câu như I, she, he, they…
Whom (ai): dùng thay thế cho tân ngữ như me, her, him, them…
Whose (của ai): dùng thay thế cho tính từ sở hữu như my, her, his, their…
5. Than & Then
Nhiều bạn đọc sai và cũng dùng sai luôn chức năng của hai từ này.
Than: (hơn) liên từ hay dùng trong câu so sánh hơn. 
Then: (sau đó) phần đa được dùng như một trạng từ để kết nối các hành động xảy ra trong cùng một thời gian.
6. Fewer & Less
Cùng để biểu thị sự ít hơn song fewer và less lại được dùng khác nhau.
Fewer: đi sau nó là danh từ ở dạng số nhiều và đếm được.
Less: thường đi với danh từ không đếm được, không có dạng số nhiều. Less cũng được dùng với các số khi chúng không dùng để chỉ số lượng mà chỉ có chức năng chỉ sự đo lường.

About Tracy Elle

Check Also

ý nghĩa của các nhóm Modal Verb cơ bản

Ý nghĩa của các nhóm Modal Verb cơ bản

Ý nghĩa của các nhóm Modal Verb cơ bản Modal Verb (động từ đặc biệt, …

Leave a Reply